<<<<Powrót

<<<<Powrót

 


Dziś Chrystus daje Tobie...


Nowe życie

"Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem;
stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe" (2 Kor. 5:17)
Jezus mówi: "Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały" (Jan 10:10)Nowy pokój


Jezus mówi: "Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje,
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka" (Jan 14:27)
"Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum,
strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie" (Flp. 4:7)


Nową wolność


Jezus mówi: "Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę,
 a prawda was wyswobodzi. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie" (Jan 8:31-32,36)
"Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli" (Gal. 5:1)


Nową moc

"Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie" (Flp. 4:13)
"Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.
Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi"
(Ef. 6:10-11)


Nową czystość

"Owocem Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość,
dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość.
A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.
Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy"
(Gal. 5:22-25)

 

Nowe szczęście

"Chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
 przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania" (Rzym. 5:11)

Jezus mówi: "Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim; proście,
 a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna" (Jan 16:24

 
Nowy stosunek wobec Boga


"Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy" (1 Jan 3:1)


Nową ufność


"Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
Wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego,
że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia"
(2 Tym. 1:7,12)

 
Nową nadzieję


Jezus mówi: "W domu Ojca mego wiele jest mieszkań..
. Idę przygotować wam miejsce.
A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu
i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli"
(Jan 14:2-3)

 

 

  dodajdo.com

<<<<Powrót